Váš dodavatel z Asie
739 091 689

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, s platností od 1.3.2017 na našem e-shopu nebude možné objednat a uhradit zboží s možností platby za zboží v hotovosti. Veškeré platby za vámi objednané zboží musí být s platností od 1.3.2017 uhrazeny převodem na náš účet.

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.asiasupport.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Všechny požadované údaje v objednávkovém formuláři musí být řádně a pravdivě vyplněny. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Vyplněním nákupního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 5. Přijetí objednávky je zákazníkovi potvrzeno elektronickou poštou na zadanou e-mailovou adresu.
 6. Dodací lhůta je mezi 3 – 10 pracovním dnem, nejpozději však do 14 pracovních dnů. Pokud není zboží skladem, je prodávající povinen pokusit se kontaktovat kupujícího a dohodnout s ním další možné řešení.
 7. Způsob úhrady zboží je možný na dobírku, při převzetí zboží v hotovosti (vyzvednutí na prodejně) nebo platbou na účet prodávajícího (údaje budou zaslány elektronickou poštou). Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude mu zboží odesláno po přijetí platby.
 8. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.
 9. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo do odvolání.
 10. Záruční lhůta činí 24 měsíců a běží ode dne doručení zboží kupujícímu. Podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.
 11. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.
 12. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje o těchto závadách neprodleně informovat prodávajcího (písemně nebo emailem na adresu uvedenou jako kontaktní na těchto internetových stránkách).
 13. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 14. Při uplatnění reklamace je nutno předložit: reklamované zboží v originálním obalu, stručný popis závady a fakturu o koupi zboží (bez tohoto dokladu nebude možná reklamace). Nárok na uplatnění záruky zboží zaniká v následujících případech:
  • poškozením při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
  • neodborným zacházením
  • bylo poškozeno živly
  • bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
  • kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat
 15. Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku (§53) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku bankovním převodem. Při vrácení zboží Vás prosíme o přiložení faktury o koupi zboží (bez tohoto dokladu nebude možné vrácení peněz).
 16. Poštovné a balné dle aktuálního ceníku.
 17. V případě nevyzvednutí zásilky ve lhůtě tomu určené a znovu zaslání zpět na adresu zákazníka je účtován poplatek za přebalení zásilky ve výši 40,- Kč a poštovné ve výši 99,- Kč (V případě pochybení na straně kupujícího).
 18. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 19. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu http://www.asiasupport.cz. Znění obchodních podmínek může být upravováno a měněno, přičemž platí, že za platné znění se považuje to, které je na stránkách zveřejněno v den realizace závazné objednávky ze strany kupujícího.
 20. Provozovatelem internetového obchodu www.asiasupport.cz je firma: Andrea Šimková – A.S.,sídlo Skřivany 72, 28201, IČO: 87334364, tel. :739091689

 

Aktualizováno 1. října 2012